Gia công kéo hộp inox vuông, chữ nhật

Công ty Inox VIỆT QUANG nhận gia công kéo hộp Inox vuông, chữ nhật theo yêu cầu của Quý khách

Kích thước hộp

Hộp vuông 20x20 mm
Hộp vuông 25x25 mm
Hộp vuông 30x30 mm
Hộp vuông 35x35 mm
Hộp vuông 40x40 mm
Hộp vuông 45x45 mm
Hộp vuông 50x50 mm
Hộp vuông 55x55 mm
Hộp vuông 60x60 mm
Hộp chữ nhật 15x30 mm
Hộp chữ nhật 20x40 mm
Hộp chữ nhật 25x50 mm
Hộp chữ nhật 30x20 mm

Độ dày hộp từ 0.3 - 5 mm