Gia công cắt tấm và xá băng hàng cuộn inox

Máy cắt tấm:

Dây chuyền đồng bộ, hiện đại được nhập khẩu.

Đáp ứng các yêu cầu gia công cắt tấm cao nhất từ phía khách hàng:

- Trọng lượng cuộn xả: Max = 30,000 Kg

- Chiều dày cuộn xả: 1.00mm - 16.00 mm

- Khổ rộng cuộn xả: 700 - 1,600 mm

- Chiều dài sản phẩm cắt: Theo yêu cầu khách hàng.


Máy xả băng:

Dây chuyền đồng bộ, hiện đại được nhập khẩu.

Đảm bào các yêu cầu gia công xả băng với yêu cầu độ chính xác cao, sản phẩm hoàn hảo sau khi gia công:

- Trọng lượng cuộn trước gia công: Max = 25,000 Kg

- Đường kính trong cuộn trước gia công: 508 - 730 mm

- Đường kính trong cuộn sau gia công: 508 mm

- Chiều dày thép: 0.50 - 4.00 mm

- Khổ rộng cuộn cho phép: 800 - 2,000 mm

- Tốc độ xả: 60 - 120 mét/phút (tùy thuộc chiều dày cuộn thép gia công)

- Khổ rộng sản phẩm sau khi xả băng: theo yêu cầu của khách hàng

- Dung sai khổ rộng sau khi xả: < 0.20 mm.